<mark id="1vy6x"><output id="1vy6x"></output></mark>

   1. 共饮

    摘自《客至 》  唐 杜甫


    舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

    花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

    盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

    肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

    共饮

    摘自《客至 》  唐 杜甫


    舍南舍北皆春水,但见群鸥日日来。

    花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开。

    盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

    肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。

    综合欧美五月丁香五月